Fundusze unijne

log ue2019

Leszek Szczerba – GRANMAL Zakład Obróbki Kamienia Naturalnego podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pańskiej 81/83, 00-834 Warszawa, Umowę nr POPW.01.03.01-26-0002/18 o dofinansowanie Projektu „Wdrożenie innowacyjnych produktów w branży kamieniarskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oś priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 „Ponadregionalne powiązania kooperacyjne”, Poddziałanie 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP”.

Przedmiot i cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie własnych wyników badań, które umożliwiają produkcję innowacyjnych produktów w postaci blatów wraz z podwieszanymi zlewami i umywalkami, kamiennych elewacji wentylowanych i nagrobków z nowym systemem mocowania. Innowacyjne produkty będą wyróżniały się pod względem użyteczności, czasu montażu, jakości wykonania oraz wzrostu bezpieczeństwa w trakcie montażu i poprawy oddziaływania na środowisko.

Wydatki ogółem: 1 896 914,01 zł.
Wydatki kwalifikowalne: 1 891 880,00 zł.
Kwota dofinansowania: 1 040 534,00 zł.


Logo Unia 2018
GRANMAL Zakład Obróbki Kamienia Naturalnego zrealizował projekt „Zakup linii technologicznej do zmiany faktury na płaszczyźnie w kamieniu, składającej się z centrum obróbczego i boczkarki”  dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

Cel projektu to zakup centrum obróbczego do kamienia oraz boczkarki taśmowej.Palnowany efekt mierzalny inwestycji:- wzrost zatrudnienia 3 osoby- wprowadzenie nowego produktu w postaci linii produktów ryflowanych.

Wartość projektu: 1 116 710,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 834 780,00 zł


 
Nasza firma uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świetokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżetu państwa pod nazwą:


Podniesienie konkurencyjności firmy Zakład Kamieniarski L. Szczerba poprzez wdrożenie do produkcji nowych wyrobów dzięki zakupowi i uruchomieniu innowacyjnej i ekologicznej linii produkcyjnej.

Celem realizowanego projektu jest wprowadzenie trzech produktów do oferty w firmie – parapetów z ociekaczem, schodów z pasem antypoślizgowym oraz granitowych listw ozdobnych.


oferta unijna


Zapytania ofertowe:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż jednogłowicowej w pełni automatycznej boczkarki CNC do marmuru, granitu i konglomeratu - pobierz >>

Przedmiotem zamówienia jest węzeł filtracji wody technologicznej - pobierz >>

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż innowacyjnej piły z obrotową głowicą sterowaną numerycznie, dla tarczy o średnicy do 625 mm - pobierz >>

Przedmiotem zamówienia jest żuraw słupowy typu ZSXL-1200/6.5 - pobierz >>