Piła mostowa CNC z głowicą ustawną - firmy GMM

Sterowana komputerowo piła stawia na pierwszym miejscu szybkość cięcia i dokładność ustawienia. Odpowiednia do obróbek powtarzalnych jak i do pojedynczych detali, także z brzegami nierównoległymi, prostopadłymi i z cięciami ukośnymi.

Wyposażona w opcje:

Profile i zarysy – program do wykonywania profili zarysów, profili połączonych zarysami łukowymi obwodowymi przy pomocy tarczy pionowej i poziomej.
Kamera telewizyjna – do pobierania zarysów.
Program cięć z CAD i MINICAD – program o szerokim zastosowaniu do wycinania z płyt kształtów złożonych z odcinków prostoliniowych i krzywoliniowych.
Laserowe urządzenie do pomiarów wzorników w DXF – program intuicyjny do pomiaru ze wskaźnikiem laserowym.
Program figur parametrycznych – program do tworzenia złożonych kształtów (blaty kuchenne, stopnie zabiegowe, wycinki kołowe, elipsy itp.)